Amiedu.net -sivusto

Amiedu.net -sivusto tuo lisäpalveluja ja täydentää Amiedun verkkopalvelujen tarjontaa
Amiedun virallisten (http://www.amiedu.fi)
kotisivujen ohessa.

Amiedu.net -sivut palvelevat niin asiakkaitamme, opiskelijoitamme kuin myös henkilökuntaamme.

Projektit -sivuilla esitellään kotimaisia ja ulkomaisia projekteja, joihin Amiedu on osallisena ja projektien vastuuhenkilöitä. Sivuilta on linkkejä myös em. projektien aloitussivuille, jos sellaiset ovat tällä hetkellä käytössä.

Amiedun virallisena verkko-oppimisympäristönä
toimii Amiforum, jonne pääkouluttajat antavat
tarvittavat tunnukset opiskelijoille.